Blog Comments

 1. pbojczuk's Avatar
  Nie wiem jeszcze jaki jest best practice, by po każdym rebucie hosta wybrane urządzenia PCI mogły być przypisane do wiemek.

  Póki co poradziłem sobie tak:

  /usr/local/bin/passQaudNicCard.sh

  Code:
  #!/bin/sh
  
  # a script to allow passing four NICs of the quad network card to Xen hosts
  # created, 11/04/2022
  
  #  +-1d.0-[02-05]----00.0-[03-05]--+-02.0-[04]--+-00.0 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
  #  |                |      \-00.1 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
  #  |                \-04.0-[05]--+-00.0 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
  #  |                      \-00.1 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
  
  PCIDEVLIST="
    04:00.0
    04:00.1
    05:00.0
    05:00.1
  "
  
  for i in $PCIDEVLIST; do
    xl pci-assignable-add $i
  done
  /etc/systemd/system/pass-quad-nic-card.service
  Code:
  [Unit]
  Description=a service to allow passing quad nic card to Xen vms
  
  [Service]
  ExecStart=/usr/local/bin/passQaudNicCard.sh
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  I po restarcie hosta zwraca mi:


  więc póki co może być.
 2. pbojczuk's Avatar
  Rozwiązywanie URL
  Wymyśliłem coś takiego:
  Code:
  REDIRECT0="https://sourceforge.net/projects/systemrescuecd/files/latest/download"
  REDIRECT1="$(curl -ks ${REDIRECT0} | grep https | sed -e 's/.*<a href="//' -e 's/">.*//')"
  REDIRECT2="$(curl -ks ${REDIRECT1} | grep https | sed -e 's/.*<a href="//' -e 's/">.*//')"
  Wadą tego rozwiązania jest to, że dość niezgrabnie można tutaj przechycić kod wyjścia, więc ostatecznie tego nie robię.
  No to
  Code:
  _getRedirect () {
      curl -ks $1 | grep https | sed -e 's/.*<a href="//' -e 's/">.*//'
  }
  wrzucenie curl do funkcji jest ciekawym rozwiązaniem, które może pozwolić podejść do przechwycenia kodów wyjścia z tegoż curl, Tyle, że jeżeli strona się wyświetli poprawnie, a jej zawartość się zmieni, to i tak otrzymam z curl zero na wyjściu. Natomiast poniższy test daje mi to, czego chcę: jeżeli nie znajdę oczekiwanego regexpa w nazwie pliku, oznacza to, że ponownie muszę przeanalizować zwrotkę z pierwszego przekierowania, czyli z $REDIRECT0, a sam skrypt mogę zakończyć błędem. I takie podejście wyraziłem w ten sposób:

  Code:
  REDIRECT0="https://sourceforge.net/projects/systemrescuecd/files/latest/download"
  
  _getRedirect () {
      RED="$(curl -ks $1 | grep https | sed -e 's/.*<a href=\"//' -e 's/\">.*//')"
      echo ${RED} | grep "systemrescue-.*-amd64.iso" || echo "Expected filename not recognized."
  }
  
  REDIRECT1="$(_getRedirect ${REDIRECT0})"
  REDIRECT2="$(_getRedirect ${REDIRECT1})"
  FILENAME="$(echo ${REDIRECT2} | sed 's/.*\///')"
 3. pbojczuk's Avatar
  Code:
  $RPMS | ForEach {
   rpm -q --queryformat "%{NAME}\n" $_ | out-null
   $? ? $INSRPMS.Add($_) : $MISRPMS.Add($_)
  }
  Przecież w Bashu też tak można, o czym zapomniałem skupiając się właśnie na poprawnym zbudowaniu i obsłużeniu tablicy:
  Code:
  for i in ${RPMS[@]}; do
   rpm -q --queryformat "%{NAME}\n" ${i} &> /dev/null
   [ $? -eq 0 ] && INSRPMS=(${INSRPMS[@]} $i) || MISRPMS=(${MISRPMS[@]} $i)
  done