PDA

View Full Version : Brak ekranu logowania KDEJurko
19-Dec-2021, 13:33
Opensuse 15.2 kde brak ekranu logowania. Co wpisać w konsoli jako root?

pbojczuk
20-Dec-2021, 09:54
Sporo przyczyn jest, że nie masz graficznego ekranu logowwania. Np. masz system zainstalowany z minimalną ilością pakietów pod jakiś serwer, czy bazę danych, hajperwajzor itp,. bo takie było założenie.

Jak jesteś pewien, że są wszystkie paczki i sterowniki byś miał środowisko graficzne, to:

systemctl set-default graphical.target
systemctl start graphical.target

Obstawiam, że Ci nie zadziała. :-)

Inne targety:

systemctl list-units --type target --state active