PDA

View Full Version : Tumbleweed + modem USB 3G Huawei K3772 ← nie działa pod Gnome.Wolf_72
07-Feb-2020, 09:49
Witam,

mam stary modem USB 3G Huawei K3772.

Testowałem na nim kilkanaście najpopularniejszych dystrybucji Linuksa i nigdy nie miałem żadnych problemów ani ze sterownikiem do tego modelu, ani z jego konfiguracją i połączeniem z Siecią.

Pobrałem najnowszą openSUSE Tumbleweed i w środowisku KDE Plasma nie mam żadnych problemów z moim modemem, natomiast środowisko Gnome go „nie widzi” – a chcę właśnie używać openSUSE z Gnome. :-(
–––

Objawy są takie →

1. Po uruchomieniu systemu wkładam modem do gniazda USB i czekam chwilę, aż modem zostanie wykryty przez system – tak jak we wszystkich testowanych przeze mnie Linuksach.

2. Klikam opcję: Ustawienia sieci komórkowej. W oknie: Sieć jest wyświetlony numer IMEI mojego modemu.

3. Przełączam suwak na opcję połączenia komórkowego, po czym na belce: Sieć – wybieram: Dodaj nowe połączenie, ale połączenia skonfigurować nie sposób, bo w kolejnych oknach nie ma żadnych opcji dla mojego modemu, kreator go „nie widzi”.

Czy ma ktoś pomysł jak mogę się połączyć z Siecią przy pomocy mojego modemu?

Dziękuję za pomoc!
Wolf

mastal
07-Feb-2020, 11:32
@Wolf_72,

Po pierwsze sprawdź logi potencjalnie podziel się nimi.

Przed podłączeniem modemu do portu, włącz konsolę (gnome-termina) i uwuchom polecenie:

sudo journalctl -f
a następnie podłącz modem do sprzętu i przeprowadź procedurę połączenia z siecą GSM.
To co pojawi się w konsoli może pomóc w identyfikacji problemu.

Wolf_72
07-Feb-2020, 12:22
wolf@localhost:~> sudo journalctl -f
[sudo] hasło użytkownika root:
-- Logs begin at Wed 2020-02-05 19:32:58 CET. --
lut 07 19:59:33 localhost PackageKit[1640]: daemon quit
lut 07 19:59:33 localhost systemd[1]: packagekit.service: Succeeded.
lut 07 19:59:38 localhost nscd[906]: 906 sprawdzanie monitorowanego pliku `/etc/services': Nie ma takiego pliku ani katalogu
lut 07 19:59:43 localhost tracker-store[1728]: OK
lut 07 19:59:43 localhost systemd[1401]: tracker-store.service: Succeeded.
lut 07 19:59:44 localhost systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
lut 07 19:59:44 localhost systemd[1]: systemd-localed.service: Succeeded.
lut 07 19:59:47 localhost sudo[1994]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
lut 07 19:59:47 localhost sudo[1994]: wolf : TTY=pts/0 ; PWD=/home/wolf ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -f
lut 07 19:59:47 localhost sudo[1994]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
lut 07 20:00:01 localhost systemd[1]: Started Timeline of Snapper Snapshots.
lut 07 20:00:01 localhost dbus-daemon[882]: [system] Activating service name='org.opensuse.Snapper' requested by ':1.57' (uid=0 pid=2019 comm="/usr/lib/snapper/systemd-helper --timeline ") (using servicehelper)
lut 07 20:00:01 localhost dbus-daemon[882]: [system] Successfully activated service 'org.opensuse.Snapper'
lut 07 20:00:01 localhost systemd[1]: snapper-timeline.service: Succeeded.
lut 07 20:00:12 localhost geoclue[1564]: Service not used for 60 seconds. Shutting down..
lut 07 20:00:12 localhost systemd[1]: geoclue.service: Succeeded.
lut 07 20:00:13 localhost dbus-daemon[1415]: [session uid=1000 pid=1415] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Metadata' unit='gvfs-metadata.service' requested by ':1.13' (uid=1000 pid=1487 comm="/usr/bin/gnome-shell ")
lut 07 20:00:13 localhost systemd[1401]: Starting Virtual filesystem metadata service...
lut 07 20:00:13 localhost dbus-daemon[1415]: [session uid=1000 pid=1415] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Metadata'
lut 07 20:00:13 localhost systemd[1401]: Started Virtual filesystem metadata service.
lut 07 20:00:22 localhost kernel: usb 2-1.5: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
lut 07 20:00:22 localhost kernel: usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1526, bcdDevice= 1.02
lut 07 20:00:22 localhost kernel: usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
lut 07 20:00:22 localhost kernel: usb 2-1.5: Product: Vodafone Mobile Broadband (Huawei)
lut 07 20:00:22 localhost kernel: usb 2-1.5: Manufacturer: Vodafone (Huawei)
lut 07 20:00:22 localhost mtp-probe[2064]: checking bus 2, device 5: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5"
lut 07 20:00:22 localhost mtp-probe[2064]: bus: 2, device: 5 was not an MTP device
lut 07 20:00:22 localhost systemd[1]: Created slice system-usb_modeswitch.slice.
lut 07 20:00:22 localhost systemd[1]: Starting USB_ModeSwitch_2-1.5:1.0...
lut 07 20:00:22 localhost kernel: usb-storage 2-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
lut 07 20:00:22 localhost kernel: scsi host6: usb-storage 2-1.5:1.0
lut 07 20:00:22 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
lut 07 20:00:22 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver uas
lut 07 20:00:22 localhost mtp-probe[2091]: checking bus 2, device 5: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5"
lut 07 20:00:22 localhost mtp-probe[2091]: bus: 2, device: 5 was not an MTP device
lut 07 20:00:22 localhost usb_modeswitch[2092]: switch device 12d1:1526 on 002/005
lut 07 20:00:22 localhost kernel: usb 2-1.5: USB disconnect, device number 5
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usb 2-1.5: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14cf, bcdDevice= 1.02
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usb 2-1.5: Product: Vodafone Mobile Broadband (Huawei)
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usb 2-1.5: Manufacturer: Vodafone (Huawei)
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usb-storage 2-1.5:1.4: USB Mass Storage device detected
lut 07 20:00:30 localhost kernel: scsi host6: usb-storage 2-1.5:1.4
lut 07 20:00:30 localhost mtp-probe[2099]: checking bus 2, device 6: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5"
lut 07 20:00:30 localhost mtp-probe[2099]: bus: 2, device: 6 was not an MTP device
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usbserial: USB Serial support registered for generic
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver option
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
lut 07 20:00:30 localhost kernel: option 2-1.5:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usb 2-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
lut 07 20:00:30 localhost kernel: option 2-1.5:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usb 2-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
lut 07 20:00:30 localhost kernel: option 2-1.5:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usb 2-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
lut 07 20:00:30 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
lut 07 20:00:31 localhost kernel: huawei_cdc_ncm 2-1.5:1.1: MAC-Address: 58:2c:80:13:92:63
lut 07 20:00:31 localhost kernel: huawei_cdc_ncm 2-1.5:1.1: setting rx_max = 16384
lut 07 20:00:31 localhost kernel: huawei_cdc_ncm 2-1.5:1.1: setting tx_max = 16384
lut 07 20:00:31 localhost kernel: huawei_cdc_ncm 2-1.5:1.1: NDP will be placed at end of frame for this device.
lut 07 20:00:31 localhost kernel: huawei_cdc_ncm 2-1.5:1.1: cdc-wdm0: USB WDM device
lut 07 20:00:31 localhost kernel: huawei_cdc_ncm 2-1.5:1.1 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-0000:00:1d.0-1.5, Huawei CDC NCM device, 58:2c:80:13:92:63
lut 07 20:00:31 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
lut 07 20:00:31 localhost mtp-probe[2115]: checking bus 2, device 6: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5"
lut 07 20:00:31 localhost mtp-probe[2115]: bus: 2, device: 6 was not an MTP device
lut 07 20:00:31 localhost systemd-udevd[2108]: Using default interface naming scheme 'v243'.
lut 07 20:00:31 localhost systemd-udevd[2108]: ethtool: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
lut 07 20:00:31 localhost kernel: huawei_cdc_ncm 2-1.5:1.1 wwp0s29u1u5i1: renamed from wwan0
lut 07 20:00:31 localhost systemd-udevd[2103]: Using default interface naming scheme 'v243'.
lut 07 20:00:31 localhost root[2138]: usb_modeswitch: switched to 12d1:14cf on 002/006
lut 07 20:00:31 localhost kernel: scsi 6:0:0:0: CD-ROM Vodafone CD ROM (Huawei) 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
lut 07 20:00:31 localhost kernel: scsi 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
lut 07 20:00:31 localhost kernel: sr 6:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
lut 07 20:00:31 localhost kernel: cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
lut 07 20:00:31 localhost kernel: sr 6:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
lut 07 20:00:32 localhost systemd[1]: usb_modeswitch@2-1.5:1.0.service: Succeeded.
lut 07 20:00:32 localhost systemd[1]: Started USB_ModeSwitch_2-1.5:1.0.
lut 07 20:00:32 localhost udisksd[1581]: Mounted /dev/sr0 at /run/media/wolf/10.3.203.38322_RC1 on behalf of uid 1000
lut 07 20:00:32 localhost dbus-daemon[1415]: [session uid=1000 pid=1415] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Tracker1' unit='tracker-store.service' requested by ':1.54' (uid=1000 pid=1716 comm="/usr/lib/tracker-miner-fs ")
lut 07 20:00:32 localhost systemd[1401]: Starting Tracker metadata database store and lookup manager...
lut 07 20:00:32 localhost dbus-daemon[1415]: [session uid=1000 pid=1415] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1'
lut 07 20:00:32 localhost systemd[1401]: Started Tracker metadata database store and lookup manager.
lut 07 20:00:48 localhost ModemManager[1082]: <info> [device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5] creating modem with plugin 'Huawei' and '5' ports
lut 07 20:00:48 localhost ModemManager[1082]: <warn> Could not grab port (tty/ttyUSB1): 'Cannot add port 'tty/ttyUSB1', unhandled serial type'
lut 07 20:00:48 localhost ModemManager[1082]: <info> Modem for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5' successfully created
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load Supported IP families: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <info> Modem: state changed (unknown -> locked)
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load IMSI: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load Operator identifier: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load Operator name: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load list of Emergency Numbers: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load list of Own Numbers: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <warn> [1581102049.3239] modem["ttyUSB2"]: cannot enable/disable modem: locked
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <info> [1581102049.3243] manager: (ttyUSB2): new Broadband device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <info> [1581102049.3247] device (ttyUSB2): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <info> [1581102049.3256] device (ttyUSB2): modem state 'locked'
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <info> [1581102049.3267] device (ttyUSB2): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
lut 07 20:01:02 localhost tracker-store[2158]: OK
lut 07 20:01:02 localhost systemd[1401]: tracker-store.service: Succeeded.
lut 07 20:01:04 localhost systemd[1401]: Started Application launched by gnome-shell.
lut 07 20:01:08 localhost gnome-control-c[2173]: Could not find the provider data (/mobile-broadband-provider-info/serviceproviders.xml): check your installation

mastal
08-Feb-2020, 12:33
Doskonale że wkleiłeś log.

A analizowałeś zawartość tego co wkleiłeś?

Tutaj masz podpowiedzi gdzie moze być potencjalny problem:


lut 07 20:00:48 localhost ModemManager[1082]: <info> [device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5] creating modem with plugin 'Huawei' and '5' ports
lut 07 20:00:48 localhost ModemManager[1082]: <warn> Could not grab port (tty/ttyUSB1): 'Cannot add port 'tty/ttyUSB1', unhandled serial type'
lut 07 20:00:48 localhost ModemManager[1082]: <info> Modem for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5' successfully created
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load Supported IP families: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <info> Modem: state changed (unknown -> locked)
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load IMSI: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load Operator identifier: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load Operator name: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load list of Emergency Numbers: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost ModemManager[1082]: <warn> couldn't load list of Own Numbers: 'SIM PIN required'
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <warn> [1581102049.3239] modem["ttyUSB2"]: cannot enable/disable modem: locked
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <info> [1581102049.3243] manager: (ttyUSB2): new Broadband device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <info> [1581102049.3247] device (ttyUSB2): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <info> [1581102049.3256] device (ttyUSB2): modem state 'locked'
lut 07 20:00:49 localhost NetworkManager[1091]: <info> [1581102049.3267] device (ttyUSB2): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')


Dalsza analiza problemu:
https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager/Debugging#Debugging_NetworkManager_0.8_and_0.9_3G_connections

Wolf_72
14-Feb-2020, 06:59
Dziękuję za chęć pomocy, ale ja jestem „Zwykłym Użytkownikiem” Linuksa i te porady są dla mnie niezrozumiałe. Dlatego zainstaluję openSUSE z Plasmą i w ten sposób kłopot z obsługą mojego modemu zostanie rozwiązany.

Jeszcze raz dziękuję za dobre chęci!
Pozdrawiam!
Wolf

mastal
14-Feb-2020, 13:01
Wyłącz PIN i zobaczysz czy pojawia się dalej problem.

Wolf_72
15-Feb-2020, 06:00
Wyłącz PIN i zobaczysz czy pojawia się dalej problem.

W modemie nic wyłączyć nie sposób, bo to jest prosty modem USB, natomiast w opcjach Gnome i YaST-a nie znalazłem nigdzie możliwości wyłączenia PIN-u, ani niczego, co by PIN-u dotyczyło.

mastal
15-Feb-2020, 10:47
PIN dotyczy karty SIM a nie modemu. A wyłączenie jest proste - włóż kartę do jakiegokolwiek telefonu tam będzie opcja wyłączenia PINu.
Z logów które dosarczyłem były tylko to informacje jednak nie ma 100% potwierdzenia iż potencjalnie jest problem właśnie z PINem do SIM'a.

Jeżeli byś wykonał tzw debug można było by więcej wywnioskować a że nie mosiadam takiego modemu to jest ciężko coś więcej wywnioskować jak nie napotkało się takiego problemu.

Wolf_72
16-Feb-2020, 12:08
PIN dotyczy karty SIM a nie modemu. A wyłączenie jest proste - włóż kartę do jakiegokolwiek telefonu tam będzie opcja wyłączenia PINu.


Sprawa jest beznadziejna, bo nie mam – ani nie potrafię obsługiwać – smartfona, a mój zabytkowy telefon nie ma funkcji wyłączenia PIN-u.

Zatem pozostaję przy Plasmie.

mastal
18-Feb-2020, 13:04
W takim przypadku będzie bardzo trudno coś poradzić na rozwiązanie jak nie ma opcji wyczenia na karcie PINu.

tedo
27-Mar-2020, 00:38
W modemie nic wyłączyć nie sposób, bo to jest prosty modem USB, natomiast w opcjach Gnome i YaST-a nie znalazłem nigdzie możliwości wyłączenia PIN-u, ani niczego, co by PIN-u dotyczyło.
Dla innego Huawei E160 w openSUSE 13.2 z Gnome do wylanczednia PINu zastosowalem konsolowe gammu:


nowy@linux:~> ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1

linux:~ # cat /root/.gammurc
[gammu]
port = /dev/ttyUSB1
connection = at

Przed polanczeniem modemu do USB w konsoli te polecenia


nowy@linux:~> sudo su -

linux:~ # systemctl stop ModemManager

Po podlanczeniu modemu w konsoli:


linux:~ # gammu --getsecuritystatus
Waiting for PIN.

linux:~ # gammu --entersecuritycode PIN xxxx

linux:~ # gammu --getsecuritystatus
Nothing to enter.

linux:~ # systemctl start ModemManager

linux:~ # exit
logout
nowy@linux:~>

W miejsce xxxx wpisalem swoj PIN i ustwailem polanczenie w NM.
Sorki za brak polskich liter, cos sie pomieszalo w moim starym lapku.

Wolf_72
01-Apr-2020, 06:28
Jeszcze raz dziękuję za pomoc ale problem już rozwiązałem – kupiłem nowy modem i ten modem bez zarzutu działa pod Gnome. :-)

Zdrowia i Pogody Ducha życzę!
Wolf

matesolowwaw
31-May-2020, 00:03
Ale ja jestem „Zwykłym Użytkownikiem” Linuksa i te porady są dla mnie niezrozumiałe like circular saw judge (https://circularsawjudge.com/). Dlatego zainstaluję openSUSE z Plasmą i w ten sposób kłopot z obsługą mojego modemu zostanie rozwiązany.