PDA

View Full Version : Problem z zewnętrznym czytnikiem kart USB3.0.rilicek
01-Jan-2020, 09:04
Mam problem z zewnętrznym czytnikiem kart Unitek Y-3201 USB 3.0.


lsusb -d 05e3:0732 -v
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0732 Genesys Logic, Inc. All-in-One Cardreader
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 3.00
bDeviceClass 0
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 9
idVendor 0x05e3 Genesys Logic, Inc.
idProduct 0x0732 All-in-One Cardreader
bcdDevice 5.67
iManufacturer 3 Genesys
iProduct 4 USB3 Reader
iSerial 5 000000000148
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x002c
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 896mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 8 Mass Storage
bInterfaceSubClass 6 SCSI
bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0400 1x 1024 bytes
bInterval 0
bMaxBurst 4
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0400 1x 1024 bytes
bInterval 0
bMaxBurst 4
Binary Object Store Descriptor:
bLength 5
bDescriptorType 15
wTotalLength 0x0016
bNumDeviceCaps 2
USB 2.0 Extension Device Capability:
bLength 7
bDescriptorType 16
bDevCapabilityType 2
bmAttributes 0x00000002
HIRD Link Power Management (LPM) Supported
SuperSpeed USB Device Capability:
bLength 10
bDescriptorType 16
bDevCapabilityType 3
bmAttributes 0x00
wSpeedsSupported 0x000e
Device can operate at Full Speed (12Mbps)
Device can operate at High Speed (480Mbps)
Device can operate at SuperSpeed (5Gbps)
bFunctionalitySupport 1
Lowest fully-functional device speed is Full Speed (12Mbps)
bU1DevExitLat 10 micro seconds
bU2DevExitLat 2047 micro seconds
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Po włożeniu karty SD, jest ona widoczna ,ale nie można jej zamontować.

Dysk /dev/sdc: 116,16 GiB, bajtów: 124721823744, sektorów: 243597312
Model dysku: STORAGE DEVICE
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0x00000000

Urządzenie Rozruch Początek Koniec Sektory Rozmiar Id Typ
/dev/sdc1 32768 243597311 243564544 116,1G 7 HPFS/NTFS/exFAT


mount /dev/sdc1 /mnt/test/
mount: /mnt/test: nieznany typ systemu plików 'exfat'.


Macie pomysł jak sobie z tym poradzić?

malcolmlewis
01-Jan-2020, 10:07
zypper in fuse-exfat exfat-utils

rilicek
01-Jan-2020, 11:16
Dziękuję.

Działa.