PDA

View Full Version : Samba start niet op Opensuse 13.2chvanl
23-Nov-2014, 13:30
Ik heb een nieuwe installatie van opensuse 13.2
Na het booten is de smbd deamon niet opgestart
en in de smbd.log file staat de volgende boodschap


[2014/11/23 19:16:03, 0] ../source3/smbd/server.c:1194(main)
smbd version 4.1.12-2.1-3307-SUSE-oS13.2-x86_64 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2013
[2014/11/23 19:16:04.286258, 0] ../source3/passdb/pdb_interface.c:169(make_pdb_method_name)
No builtin nor plugin backend for /etc/samba/passdb.tdb found


Wanneer ik een nieuwe gebruiker aan passdb.tdb wil toevoegen met pdbedit
krijg ik de melding

# pdbedit -a -u Crauwel
No builtin nor plugin backend for /etc/samba/passdb.tdb found
Can't initialize passdb backend.


Wanneer ik samba handmatig probeert te starten krijg ik de melding
# /sbin/service smb start
Job for smb.service failed. See "systemctl status smb.service" and "journalctl -xn" for details.


De status is dan

# systemctl status smb.service
smb.service - Samba SMB Daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2014-11-23 19:42:07 CET; 2min 34s ago
Process: 10303 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 10295 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 10303 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "Starting process..."

Nov 23 19:42:07 Hektor smbd[10303]: [2014/11/23 19:42:07.160415, 0] ../source3/passdb/pdb_interface.c:169(make_pdb_m...d_name)
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.


Waar moet ik dit problem zoeken?


De nmbd deamon start normaal

[2014/11/23 19:16:03, 0] ../source3/nmbd/nmbd.c:904(main)
nmbd version 4.1.12-2.1-3307-SUSE-oS13.2-x86_64 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2013
[2014/11/23 19:16:03.469128, 0] ../lib/util/become_daemon.c:137(daemon_ready)
STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections

Knurpht
24-Nov-2014, 01:25
Graag even opnieuw de output posten, en dan tussen CODE tags, # in de editor, geformatteerde output is voor ons bijna niet te lezen.

Vraag: hoe heb je Samba opgezet?

chvanl
24-Nov-2014, 08:23
Vraag: hoe heb je Samba opgezet?

Samba gewoon meegeinstalleerd met de nieuw opensuse 13.2 installatie
Er is kennelijk tijdens deze installatie iets mis gegaan
Heb besloten de hele installatie over te doen
Nu werkt alles ok
Bedankt voor het medenken