PDA

View Full Version : Korte uitleg: Inleidinghcvv
10-May-2013, 02:12
Inleiding.

Er is mij gevraagd om wat uitleg te geven bij diverse aspecten van Bash programmeren (scripting). Dat wil ik wel doen, maar om e.e.a. binnen het kader van een aantal "draden" (threads) hier mogelijk te maken hierbij enige uitleg over de manier waarop ik dat zal proberen.

Om Bash scripting uit te leggen is een bepaalde basis kennis nodig. Ik begin dus met enige hoofdstukjes daarover. Een paar onderwerpen zijn al aangevraagd, maar in de loop van de tijd kun je suggesties doen.
De hoofdstukjes worden dus threads. Ze zijn te herkennen aan de titel die altijd begint met

Korte uitleg:
Indien een ander de behoefte voelt om dat na te apen zal ik maatregelen nemen ;)

Omdat het een thread is, zijn posts van anderen mogelijk. Uiteraard kun je vragen stellen. Eventueel zal ik dan de eerste post (het originele hoofdstuk) aanpassen. Dit is normaal op deze forums niet mogelijk, maar toevallig kan ik dat wel. Dit om te voorkomen dat een bezoeker eerst het verhaal leest en dan allerlei posten moet doorwerken om de verbeteringen te zien. Eventueel zullen daarna overbodige posten verwijderd worden. Dit alles onder het motto: het is eigenlijk geen thread maar één consistent verhaal.

Zoals gezegd, het gaat om basis informatie. Het zal i.h.a. niet worden gewaardeerd als iemand posts
toevoegt waarin wordt verteld dat het toch net even anders kan, of in detail iets anders zit. Het is niet de bedoeling dat de verhalen de beginner in verwarring achterlaten. Zulke posts zullen door mij geheel partijdig worden beoordeeld en eventueel worden verwijderd.

Hoewel dit het Nederlandstalige forum gedeelte is en we dus proberen zo goed mogelijk Nederlands te gebruiken, is dit vak doorspekt met Engelse vaktermen. Vaak zal ik, na een eerste verklaring, de Engelse termen gebruiken. Dit om aansluiting met andere literatuur te vergemakkelijken.

Bovenstaande uitleg/regels zal indien nodig aangepast worden. Ik probeer er, met jullie bijdragen, het beste van te maken.

O ja, bijna vergeten. Als ik een commando geef om iets te bekijken, is het niet de bedoeling dat je dat alleen maar klakkeloos nadoet. Gebruik de man pagina van dat commando en kijk wat de opties die ik gebruik doen. Kijk welke opties er nog meer zijn. Daar blijft altijd iets van hangen. En als je later een script schrijft is de kans groot dat je zegt: Hé, maar dat kan ik geloof ik met ... krijgen.

Algemeen over Unix/Linux:

Korte:uitleg: De Kernel (https://forums.opensuse.org/showthread.php/486798-Korte-uitleg-De-Kernel)
Korte uitleg: Processen (https://forums.opensuse.org/showthread.php/486802-Korte-uitleg-Processen)
Korte uitleg: Environment variabelen (zoals PATH, DISPLAY, LANG, ...) (https://forums.opensuse.org/showthread.php/520615-Korte-uitleg-Environment-variabelen-(zoals-PATH-DISPLAY-LANG-)?p=2797117#post2797117)
Korte uitleg: De tijd (https://forums.opensuse.org/showthread.php/520898-Korte-uitleg-De-tijd?p=2799009#post2799009)

Het grote gevaar root:

Korte uitleg: wat betekent "root worden"? (https://forums.opensuse.org/showthread.php/487020-Korte-uitleg-wat-betekent-quot-root-worden-quot)
Korte uitleg: "root worden" in de praktijk (http://"https://forums.opensuse.org/showthread.php/487021-Korte-uitleg-quot-root-worden-quot-in-de-praktijk")

De onleesbare shell commando's:

Korte uitleg: Haakjes en Aanhalingstekens (https://forums.opensuse.org/showthread.php/486902-Korte-uitleg-Haakjes-en-Aanhalingstekens)
Korte uitleg: Wat doet de shell met mijn commandoregel? (https://forums.opensuse.org/showthread.php/487154-Korte-uitleg-Wat-doet-de-shell-met-mijn-commandoregel)
Korte uitleg: Welk bestand wordt uitgevoerd bij een commando? (https://forums.opensuse.org/showthread.php/520548-Korte-uitleg-Welk-bestand-wordt-uitgevoerd-bij-een-commando?p=2796700#post2796700)
Korte uitleg: Interaktief systeemgebruik met een Shell (https://forums.opensuse.org/showthread.php/486814-Korte-uitleg-Interaktief-systeemgebruik-met-een-Shell)
Korte uitleg: Het Magische Getal Shebang en Bestandsnaam Extensies (https://forums.opensuse.org/showthread.php/486819-Korte-uitleg-Het-Magische-Getal-Shebang-en-Bestandsnaam-Extensies)
Korte uitleg: File descriptors en redirection in de shell (en pipes) (https://forums.opensuse.org/showthread.php/486843-Korte-uitleg-File-descriptors-en-redirection-in-de-shell-(en-pipes))
Korte uitleg: Handige gereedschappen bij shell scripts. (https://forums.opensuse.org/showthread.php/506127-Korte-uitleg-Handige-gereedschappen-bij-shell-scripts?p=2700453#post2700453)

Mass storage: schijven, partities, file systems, mounten:

Korte uitleg: De enkelvoudige hiërarchische bestandsorganisatie (directory tree, absolute and relative pathes) (https://forums.opensuse.org/showthread.php/488245-Korte-uitleg-De-enkelvoudige-hi%C3%ABrarchische-bestandsorganisatie-(directory-tree-absolute-and-relati)
Korte uitleg: Directories, meta-data van bestanden, inodes (https://forums.opensuse.org/showthread.php/488499-Korte-uitleg-Directories-meta-data-van-bestanden-inodes)
Korte uitleg: Harde en zachte links (https://forums.opensuse.org/showthread.php/488500-Korte-uitleg-Harde-en-zachte-links)
Korte uitleg: Wie mag wat met welk bestand (https://forums.opensuse.org/showthread.php/488565-Korte-uitleg-Wie-mag-wat-met-welk-bestand)
Korte uitleg: Device files (/dev/sda en zo) (https://forums.opensuse.org/showthread.php/498033-Korte-uitleg-Device-files-%28-dev-sda-en-zo%29?p=2643185#post2643185)
Korte uitleg: File systems (https://forums.opensuse.org/showthread.php/498322-Korte-uitleg-File-systems)
Korte uitleg: Disk partitionering (https://forums.opensuse.org/showthread.php/498335-Korte-uitleg-Disk-partitionering)
Korte uitleg: Mounten van filesystemen (https://forums.opensuse.org/showthread.php/498411-Korte-uitleg-Mounten-van-filesystemen?p=2646338#post2646338)
Korte uitleg: Mounten van filesystemen door de desktopgebruiker (https://forums.opensuse.org/showthread.php/498576-Korte-uitleg-Mounten-van-filesystemen-door-de-desktopgebruiker)

Netwerk

Korte uitleg: Netwerk problemen, eerste analyse (https://forums.opensuse.org/showthread.php/503845-Korte-uitleg-Netwerk-problemen-eerste-analyse)
Korte uitleg: IP adressen (https://forums.opensuse.org/showthread.php/504642-Korte-uitleg-IP-adressen)
Korte uitleg: TCP/IP poorten (https://forums.opensuse.org/showthread.php/504667-Korte-uitleg-TCP-IP-poorten?p=2691561#post2691561)
Korte uitleg: "Network Adress Translation" en "Port Forwarding" op je router (https://forums.opensuse.org/showthread.php/504669-Korte-uitleg-quot-Network-Adress-Transtation-quot-en-quot-Port-Forwarding-quot-op-je-router?p=2691https://forums.opensuse.org/showthread.php/505406-Korte-uitleg-Domain-Name-System-%28DNS%29?p=2695577#post2695577565#post2691565)
Korte uitleg: Domain Name System (DNS) (https://forums.opensuse.org/showthread.php/505406-Korte-uitleg-Domain-Name-System-%28DNS%29?p=2695577#post2695577)
Korte uitleg: Routering: de wegwijzers in het netwerk (https://forums.opensuse.org/showthread.php/505471-Korte-uitleg-Routering-de-wegwijzers-in-het-netwerk?p=2696092#post2696092)
Alle bovenstaande documenten zijn, in A4 formaat, in PDF te vinden op http://hcvv.home.xs4all.nl/KorteUitleg/. In deze vorm zijn ze makkelijker af te drukken.


ALARM op 2020-08-31
Ik ben er ineens achter gekomen dat veel links zijn veranderd. Ik moet dus alle links, de bovenstaande en de interne verwijzingen binnen de artikelen, controleren en aanpassen.

Later op 2020-08-31
De links zijn hersteld. Ik hoop dat ik ze allemaal heb gehad.

jansteen
10-May-2013, 07:18
Ik heb de "draden" gelezen.
Mijn complimenten, zeer duidelijk ( zelfs voor een "Noob" als mijzelf)

hcvv
08-Jul-2013, 01:03
Twee nieuwe Korte uitlegs toegevoegd.

Knurpht
08-Jul-2013, 06:15
Twee nieuwe Korte uitlegs toegevoegd.

Goh, Henk, dat je dit nog allemaal zo in je hoofd hebt. Pet af voor weer 2 prachtige stukken.

hcvv
08-Jul-2013, 07:15
Nou ja, in het hoofd. Ik raadpleeg natuurlijk allerlei documentatie om te voorkomen dat ik al te grote onzin vertel ;)

hws38
09-Jul-2013, 02:24
Ik vind het een fantastisch goede serie. Elke aflevering is een tocht in het grotendeels onbekende waarbij het van begin af aan duidelijk is dat het doel zal worden bereikt. Wat een didaktiek, ook door de impliciete aanmoediging details zelf uit te vinden.
Het kost altijd veel denkwerk om iets zo uit te leggen dat het voor de lezer eenvoudig en rechtlijnig lijkt.
Hierbij dus een, helaas virtueel, bloemetje !
Tja, en forumbezoekers die geen nederlands lezen weten niet wat ze missen.

hcvv
10-Jul-2013, 05:27
Toegevoegd een Korte uitleg over de "beruchte" permission bits (zoals beloofd).

hcvv
03-May-2014, 12:15
Helemaal bovenin staat een uitnodiging om nieuwe onderwerpen waar je een Korte uitleg van wilt aan te vragen. Tot nu toe is niemand daar op ingegaan.

Ik ben er al die tijd vanuit gegaan dat het dus zo wel genoeg is, maar wil de uitnodiging graag herhalen (vooral aan de eerste vrager die meer wilde weten i.v.m. het schrijven van bash scripts).

Zelf heb ik ook een suggestie: schijven - partitionering - file systemen - mounten.
Er is daar een Engels verhaal van (ook grotendeels van uw Korte uitleg schrijver), maar een niwue Nederlandse versie zou mogelijk moeten zijn.

Kom op! Voor ik op vakantie ga.

Knurpht
11-May-2014, 06:10
Helemaal bovenin staat een uitnodiging om nieuwe onderwerpen waar je een Korte uitleg van wilt aan te vragen. Tot nu toe is niemand daar op ingegaan.

Ik ben er al die tijd vanuit gegaan dat het dus zo wel genoeg is, maar wil de uitnodiging graag herhalen (vooral aan de eerste vrager die meer wilde weten i.v.m. het schrijven van bash scripts).

Zelf heb ik ook een suggestie: schijven - partitionering - file systemen - mounten.
Er is daar een Engels verhaal van (ook grotendeels van uw Korte uitleg schrijver), maar een niwue Nederlandse versie zou mogelijk moeten zijn.

Kom op! Voor ik op vakantie ga.

Die vette: DOEN !!.

Andere: sed

hcvv
11-May-2014, 06:54
Die vette: DOEN !!.

Andere: sed
Hm, één klant.

hws38
11-May-2014, 23:43
Hm, één klant.

En hier is er dan nog een.
Toen je met de serie begon had ik echt behoefte aan uitleg over de vele haakjes. En de teksten over de andere onderwerpen waren zo verhelderend dat het mij duidelijk werd dat bij mij veel systematische kennis onbrak. En zo zal het vast ook gaan met de onderwerpen die je hebt voorgesteld.
Hans.

Benmh
13-May-2014, 12:10
Hier een vaste stille klant van je.
Heb de meeste werken van je uitgeprint en lees ze vaak na als ik weer eens niet begrijp dat ik het weer niet goed doe.
Opzoeken op het forum gaat wel eens niet als je de boel verknalt heb. :shame:
Leer telkens weer wat bij of aan.
Dus bij deze een virtuele schouderklop met een aanmoediging :good:

hcvv
13-May-2014, 13:08
Ok, OK. Ik ben al begonnen. Maar het kost even tijd. Bij een Korte uitleg schrijven hoort de kunst van het weglaten. En dat kost even tijd.

@Benmh,
Ik weet niet hoe dat afgedrukte er uit ziet (en als alles er op staat kan je dat misschien ook niets schelen), maar ik bewaar alles hier ook los van de Forums. Als backup, je weet tenslotte nooit. En daar kan ik makelijk PDFs van maken. Zier er in ieder geval goed uit.

hcvv
14-May-2014, 06:27
Ik vond dat dit eerst begrepen moet worden voordat we iets gaan mounten: Korte uitleg: Device files (/dev/sda en zo) (https://forums.opensuse.org/showthread.php/498033-Korte-uitleg-Device-files-%28-dev-sda-en-zo%29?p=2643185#post2643185)

Graag commentaar zoals altijd. Ik ben morgen en overmorgen een beetje weg, dus jullie kunnen lekker je gang gaan ;)

hcvv
26-May-2014, 11:02
Een nieuwe Korte uitleg: File systems.

Zie boven in de inhoudsopgave.

hcvv
27-May-2014, 03:18
De volgende https://forums.opensuse.org/showthread.php/498335-Korte-uitleg-Disk-partitionering

hcvv
30-May-2014, 08:08
En https://forums.opensuse.org/showthread.php/498411-Korte-uitleg-Mounten-van-filesystemen?p=2646338#post2646338

Graag aan de bel trekken als je een (sub)onderwerp hier mist.

hcvv
04-Jun-2014, 03:02
En eentje voor de eindgebruiker (de eerste eigenlijk): https://forums.opensuse.org/showthread.php/498576-Korte-uitleg-Mounten-van-filesystemen-door-de-desktopgebruiker

hcvv
27-Dec-2014, 04:44
Veelal hebben mensen geen enkel idee waar te zoeken als "het netwerk het niet doet".

Hopelijk hebben ze dan hier iets aan.

https://forums.opensuse.org/showthread.php/503845-Korte-uitleg-Netwerk-problemen-eerste-analyse

Zoals gewoonlijk: graag commentaar, enz.

hcvv
08-Jan-2015, 09:55
Voor de liefhebbers:

Alle Korte uitleg documenten zijn, in A4 formaat, in PDF te vinden op http://hcvv.home.xs4all.nl/KorteUitleg/. In deze vorm zijn ze makkelijker af te drukken.

Benmh
09-Jan-2015, 06:22
Voor de liefhebbers:

Alle Korte uitleg documenten zijn, in A4 formaat, in PDF te vinden op http://hcvv.home.xs4all.nl/KorteUitleg/. In deze vorm zijn ze makkelijker af te drukken.


Henk, dank namens de hele goei gemeente.
Dit is helemaal top. rotfl!:good::good:

Groet
Ben

hcvv
09-Jan-2015, 06:44
Henk, dank namens de hele goei gemeente.
Dit is helemaal top. rotfl!:good::good:

Groet
Ben
Tot je dienst.

Er zijn daar ook nog wat tikfoutjes verwijderd.
In ieder geval staat de datum op iedere bladzijde (helaas niet in jjj-mm-dd vorm, domme Firefox), zodat je altijd kan zien of er een wijziging was (meestal zijn die minimaal, maar je weet nooit of er eens iets helemaal moet worden veranderd in de toekomst).

Knurpht
09-Jan-2015, 08:25
Voor de liefhebbers:

Alle Korte uitleg documenten zijn, in A4 formaat, in PDF te vinden op http://hcvv.home.xs4all.nl/KorteUitleg/. In deze vorm zijn ze makkelijker af te drukken.

Geweldig. Wat een heerlijke retro-site :D.

hcvv
26-Jan-2015, 03:46
In het Netwerk gedeelte toegevoegd: https://forums.opensuse.org/showthread.php/504642-Korte-uitleg-IP-adressen

hcvv
27-Jan-2015, 07:02
En de IP adressen hebben een vervolg gekregen in Korte uitleg: TCP/IP poorten (https://forums.opensuse.org/showthread.php/504667-Korte-uitleg-TCP-IP-poorten?p=2691561#post2691561) en "Network Adress Translation" en "Port Forwarding" op je router (https://forums.opensuse.org/showthread.php/504669-Korte-uitleg-quot-Network-Adress-Transtation-quot-en-quot-Port-Forwarding-quot-op-je-router?p=2691565#post2691565)

Benmh
27-Jan-2015, 11:56
@ Henk,
zojuist de laatste korte uitleggen van je zitten doornemen en denk dan " zo eenvoudig is het dus ook weer"
jouw boekwerk maakt het Linux toepassen en bewerken beter begrijpbaar.
Ik heb vaak dat moment van "dat wist ik niet" en dat is een fijne gewaar wording.

hcvv
27-Jan-2015, 13:34
Bedankt voor je positieve opmerkingen.

Die laatste paar (vooral die over IP adressen en poorten) zijn overigens nogal Linux onafhankelijk. TCP/IP is TCP/IP, zelfs voor MS Windows gebruikers ;)

En ook ik denk wel eens als ik het zit te maken: "Heb ik alles al? Is dat alles?" Natuurlijk kun je er nog veel dieper op ingaan, maar ik probeer details te vermijden en de grote lijnen te laten zien.

Ik denk er over om iets over DNS te doen. Is daar belangstelling voor?

hws38
28-Jan-2015, 02:47
Bedankt voor je positieve opmerkingen.

Die laatste paar (vooral die over IP adressen en poorten) zijn overigens nogal Linux onafhankelijk. TCP/IP is TCP/IP, zelfs voor MS Windows gebruikers ;)

En ook ik denk wel eens als ik het zit te maken: "Heb ik alles al? Is dat alles?" Natuurlijk kun je er nog veel dieper op ingaan, maar ik probeer details te vermijden en de grote lijnen te laten zien.

Ik denk er over om iets over DNS te doen. Is daar belangstelling voor?

Dank voor de uitbreidingen aan de "Korte Uitleg". Voor mij waren/zijn deze keer vooral de voorbeelden heel verhelderend, ook het verrassende "oneigenlijke" gebruik van telnet.
Ja, "iets over DNS" zou mij erg interesseren. Eventueel zou je dan ook DNSSEC even kunnen noemen. Maar misschien zou dat beter passen in een aparte K.U. over veiligheidszaken, zoals SSH en SSL.
Hoe dan ook, zeer bedankt voor je denk- en schrijfwerk !

Knurpht
28-Jan-2015, 03:19
Ik denk er over om iets over DNS te doen. Is daar belangstelling voor?

Die zou er moeten zijn. We zijn toch allemaal bezig het nog beter te krijgen dan we 't al hebben? Nou, dan kan ik wel vast verraden dat 't draaien van een eigen DNS server echt wel winst oplevert. Maar, wat meer inzicht dan het uitvoeren van instructies zou ik zeker waarderen.

hcvv
28-Jan-2015, 03:22
Die zou er moeten zijn. We zijn toch allemaal bezig het nog beter te krijgen dan we 't al hebben? Nou, dan kan ik wel vast verraden dat 't draaien van een eigen DNS server echt wel winst oplevert. Maar, wat meer inzicht dan het uitvoeren van instructies zou ik zeker waarderen.
Hm, gaat Het behandelen van het draaien van bind (of vervanger) inclusief het onderhouden van zone files niet veel verder dan een Kort uitleg over het wat/waarom/hoe van DNS i.h.a. en de client configuratie in het bijzonder?

Knurpht
28-Jan-2015, 12:38
Hm, gaat Het behandelen van het draaien van bind (of vervanger) inclusief het onderhouden van zone files niet veel verder dan een Kort uitleg over het wat/waarom/hoe van DNS i.h.a. en de client configuratie in het bijzonder?

Je hebt helemaal gelijk, ik was al veel te ver vooruit. Komt door mijn voortdurend enthousiasme over mijn eigen DNS server. :D.

hcvv
28-Jan-2015, 13:09
Je hebt helemaal gelijk, ik was al veel te ver vooruit. Komt door mijn voortdurend enthousiasme over mijn eigen DNS server. :D.
Kan ik begrijpen. Tijdens mijn werk heb wij (een collega een ik) een DNS service (2 systemen natuurljk, op fysiek verschillend plaatsen in Nederland) in bedrijf gehouden (groot bedrijf, zal de naam niet noemen, morgen werken ze 20% minder vanwege het weer). Leuke principiële discussies leverde dat op.

hcvv
18-Feb-2015, 04:49
Nieuw: Korte uitleg: Domain Name System (DNS) (https://forums.opensuse.org/showthread.php/505406-Korte-uitleg-Domain-Name-System-%28DNS%29?p=2695577#post2695577)

hcvv
21-Feb-2015, 02:14
Nieuw: Korte uitleg: Routering: de wegwijzers in het netwerk (https://forums.opensuse.org/showthread.php/505471-Korte-uitleg-Routering-de-wegwijzers-in-het-netwerk?p=2696092#post2696092)

hcvv
19-Mar-2015, 09:10
MIsschien handig voor (beginnende) shell programmeurs om zich te herinneren: "Hé, daar was geloof ik iets voor"

https://forums.opensuse.org/showthread.php/506127-Korte-uitleg-Handige-gereedschappen-bij-shell-scripts?p=2700453#post2700453

Ik houd mij sterk aanbevolen voor tips over meer van dit soort tools waarvan je zo één, twee, drie niet ineens het bestaan weet. Misschien neem ik ze wel op in deze lijst. ;)

hcvv
19-Oct-2016, 11:28
Hoewel niemand wat vraagt en er dus kennelijk weinig behoefte is aan uitleg, toch nieuwe. Ik vond dat dat nodig was om het een beetje completer te maken.
https://forums.opensuse.org/showthread.php/520548-Korte-uitleg-Welk-bestand-wordt-uitgevoerd-bij-een-commando?p=2796700#post2796700

Er komt er nog een over omgevingsvariablelen omdat ik dat in diverse Korte uitlegs aangeef en belofte maakt schuld.

Benmh
20-Oct-2016, 08:59
Toch wel fijn dat we niets hoeven te vragen. Altijd verrassend dat je al jouw kennis met ons wil delen, zelfs ongevraagd ;).
Jouw uitleg is prima in orde, mijn kennis is nog voor veel verbetering vatbaar dat ik de vragen nog zelf moet gaan begrijpen. :sarcastic:

In ieder geval bedankt voor het vele werk en tijd die je erin stopt.

hcvv
23-Oct-2016, 06:46
Alles goed en wel, maar dat nou helemaal niemand zich ooit eens afvraagt: hoe werkt dit eigenlijk?

Hoe dan ook hier is de volgende (waarnaar al hier en daar verwezen wordt, maar die er nog steeds niet was):
Korte uitleg: Environment variabelen (zoals PATH, DISPLAY, LANG, ...) (https://forums.opensuse.org/showthread.php/520615-Korte-uitleg-Environment-variabelen-(zoals-PATH-DISPLAY-LANG-)?p=2797117#post2797117)
Er staan een paar voorbeelden van Environment variablelen in waarvan ik aanneem dat "men" ze wel een tegenkomt. Dat kunnen er natuurlijk meer zijn. Graag commentaar en vragen.

hcvv
07-Nov-2016, 04:01
Het is weer zover.

Twee aanleidingen:

Afgelopen weekend was het einde van de Zomertijd in Nederland (veelal foutief aangeduid als het begin vam de Wintertijd :().
Iemand had een probleem met de tijdsaanduiding op zijn systeem. Het was een paar uur verkeerd, maar als hij dat "corrigeerde" werd het binnen 10 minuten weer "fout". Het bleek dat hij zijn tijdzone verkeerd had staan (UTC in plaats van de juiste) en NTP corrigeerde zijn verfoutering van de tijd.


Dus: Korte uitleg: De tijd (https://forums.opensuse.org/showthread.php/520898-Korte-uitleg-De-tijd?p=2799009#post2799009)