PDA

View Full Version : Ene share wel benaderbaar op mediaspeler, andere nietmeyeo
24-Mar-2012, 13:49
Ik heb mijn OpenSuSe-systeem (11.4) overgezet naar een nieuwe box.
Zoals te doen gebruikelijk toch weer wat netwerkprobleempjes.

Dit is mijn smb.conf


# smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full commented
# version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE if the
# samba-doc package is installed.
# Date: 2011-07-28
[global]
workgroup = JUME
printcap name = cups
cups options = raw
map to guest = Bad User
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
logon drive = P:
usershare allow guests = Yes
add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/fa
lse %m$
domain master = No
usershare max shares = 100
wins support = Yes

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %D%w%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes

[profiles]
comment = Network Profiles Service
path = %H
read only = No
store dos attributes = Yes
create mask = 0600
directory mask = 0700

[users]
comment = All users
path = /home
read only = No
inherit acls = Yes
veto files = /aquota.user/groups/shares/

[groups]
comment = All groups
path = /home/groups
read only = No
inherit acls = Yes

[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
write list = @ntadmin root
force group = ntadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775

[MEYEO]
path = /home/meyeo/
guest ok = yes
inherit permissions = yes
read only = no

[Video]
path = /video/
guest ok = yes
inherit permissions = yes
read only = no
De MEYEO-share is gewoon te benaderen op mijn mediaspeler in het netwerk.
De Video-share is wel zichtbaar, maar de mediaspeler zegt dat er geem content is.

Ik doe uiteraard iets fout, maar wat?
Oh ja, de MEYEO-share staat op een ext4-partitie, de Videoshare is een ext3-partitie.

Elke hulp wordt bijzonder gewaardeerd.

Knurpht
25-Mar-2012, 03:25
Er bestaat werkelijk een share /video ? Die map staat dus op de root? Heb je ook gedacht aan hoofd- en kleine letters? Voor windoe systemen maakt dat niet uit, voor linux (gelukkig) wel

meyeo
25-Mar-2012, 04:43
Er bestaat werkelijk een share /video ? Die map staat dus op de root? Heb je ook gedacht aan hoofd- en kleine letters? Voor windoe systemen maakt dat niet uit, voor linux (gelukkig) wel

Dit is fstab:

/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD2500AAKX-001CA0_WD-WCAYUH022107-part1 swap swap defaults 0 0
/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD2500AAKX-001CA0_WD-WCAYUH022107-part2 / ext4 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD2500AAKX-001CA0_WD-WCAYUH022107-part3 /home ext4 defaults,user_xattr 1 2
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD10EACS-07D6B1_WD-WCAU46649418-part1 /video ext3 acl,user_xattr 1 2

Knurpht
25-Mar-2012, 07:36
ext4 of ext3 mag geen verschil maken. Wat zijn de permissies van /video, wie mogen er in kijken?


ls -ld /video && ls /video

Bij mij staan alle data-bevattende partities in fstab zonder "acl,user_xattr". maar met "defaults". Kan alleen wat meedenken, heb zelf geen windows om dit mee te testen.