Υπάρχει ο εύκολος τρόπος του updategrub όπως τις περισσότερες διανομές. Οι εντολές που πρέπει να δώσετε είναι οι εξής:

Code:
su -l

zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/home:/please_try_again/openSUSE_12.1/ PTA

zypper refresh -r PTA

zypper in updategrub

updategrub -i
Διαβάστε περισσότερα
updategrub for openSUSE Legacy Grub (not update-grub!)